Żłobek Miejski w Chorzowie działa w oparciu o ustawę z dn. 4 lutego 2011 r. Dz. U. Nr 45 poz. 235, o opiece nad dzieckiem do lat 3. Jest prowadzony w formie jednostki budżetowej. Zgodnie ze statutem świadczymy opiekę nad dziećmi — mieszkańcami Chorzowa —do lat 3 a w uzasadnionych, przewidzianych przepisami przypadkach, do lat 4.

 

 

Program pracy z dzieckiem obejmuje zadania wychowawczo-opiekuńcze nastawione na:

  • świadczenia pielęgnacyjne, edukacyjne i profilaktyczne
  • świadczenia żywieniowe dla dzieci w tym diety eliminacyjne
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez działania dydaktyczne i edukacyjne

W celu ujednolicenia metod pracy z dzieckiem ściśle współpracujemy z rodziną. W Żłobku realizowane są:

  • Program usamodzielniania w dziedzinie samoobsługi
  • Program odzwyczajania od smoczka
  • Program adaptacji dzieci nowoprzyjętych

Zajęcia dydaktyczne, plastyczne i rytmiczne realizowane są w oparciu o  elementy:

  • Metody Marii Montessori
  • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Metody ruchu rozwijającego – Weroniki Sherborn
  • Kinezjologii edukacyjnej – Paula Dennisona

GODZINY PRACY

SZYBKI KONTAKT - POCZTOWA

SZYBKI KONTAKT - KOCHANOWSKIEGO

strony internetowe katowice
Copyright © 2024 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 232350 gościem.