26 maja 2022 r.

 

ŻM.4231.5.2022.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.7/2022)

26 maja 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 1

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 3 (2 DM, 1 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1317

261

21.06.2021 godz. 20:38

2.

Dzieci Młodsze

1323

261

24.06.2021.godz. 16:42

3.

Dzieci Starsze

1042

262

30.06.2020.godz. 21:34

 

 

  25 maja 2022 rok

 

 

ŻMF.4231.1. 2022.AT                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.7/2022)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrucji głównej

Placówka Batory Liczba miejsc do obsadzenia ogółem  22   DZIECI MŁODSZE

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

DZIECI MŁODSZE

1302

276

08.06.2021 09:52

2

DZIECI MŁODSZE

1312

276

16.06.2021 02:50

3

DZIECI MŁODSZE

1346

275

14.07.2021 08:48

4

DZIECI MŁODSZE

1369

274

13.08.2021 16:56

5

DZIECI MŁODSZE

1436

271

26.11.2021 15:52

6

DZIECI MŁODSZE

1456

269

03.01.2022 08:15

7

DZIECI MŁODSZE

1494

268

07.02.2022 16:40

8

DZIECI MŁODSZE

1242

262

26.03.2021 19:17

9

DZIECI MŁODSZE

1248

262

31.03.2021 20:23

10

DZIECI MŁODSZE

1262

262

20.04.2021 13:05

11

DZIECI MŁODSZE

 1270

262

27.04.2021 10:47

12

DZIECI MŁODSZE

1293

262

28.05.2021 19:49

13

DZIECI MŁODSZE

1315

261

21.06.2021 12:34

14

DZIECI MŁODSZE

 1328

261

26.06.2021 16:06

15

DZIECI MŁODSZE

1329

261

26.06.2021 18:45

16

DZIECI MŁODSZE

 1335

261

30.06.2021 21:14

17

DZIECI MŁODSZE

1342

260

05.07.2021 23:21

18

DZIECI MŁODSZE

1348

260

16.07.2021 09:23

19

DZIECI MŁODSZE

1366

259

08.08.2021 16:54

20

DZIECI MŁODSZE

1374

259

 21.08.2021 08:38

21

DZIECI MŁODSZE

1377

259

23.08.2021 20:05

22

DZIECI MŁODSZE

1393

258

17.09.2021 11:37

 

 

 

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej 

Placówka Batory Liczba miejsc do obsadzenia ogółem  26 DZIECI STARSZE

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

1473

554 

19.01.2022 09:46

2

DZIECI STARSZE

1177

277

26.01.2021 10:05

3

DZIECI STARSZE

1216

277

08.03.2021 16:46

4

DZIECI STARSZE

1260

277

14.04.2021 13:58

5

DZIECI STARSZE

1306

 

276

10.06.2021 11:40

6

DZIECI STARSZE

947

 

262

25.02.2020 15:37

7

DZIECI STARSZE

961

262

02.03.2020 22:33

8

DZIECI STARSZE

1026

262

11.06.2020 12:48

9

DZIECI STARSZE

1062

262

04.08.2020 16:07

10

DZIECI STARSZE

1080

262

01.09.2020 14:18

11

DZIECI STARSZE

1113

262

06.10.2020 12:23

12

DZIECI STARSZE

1123

262

28.10.2020 20:18

13

DZIECI STARSZE

1128

262

10.11.2020 15:42

14

DZIECI STARSZE

1129

262

12.11.2020 21:11

15

DZIECI STARSZE

1136

262

03.12.2020 20:36

16

DZIECI STARSZE

1138

262

08.12.2020 09:25

17

DZIECI STARSZE

1142

262

10.12.2020 19:54

18

DZIECI STARSZE

1144

262

11.12.2020 19:05

19

DZIECI STARSZE

1145

262

 11.12.2020 23:57

20

DZIECI STARSZE

1147

262

15.12.2020 10:40

21

DZIECI STARSZE

1153

262

01.01.2021 22:14

22

DZIECI STARSZE

1159

262

08.01.2021 16:22

23

DZIECI STARSZE

1162

262

12.01.2021 09:53

24

DZIECI STARSZE

 1164

262

13.01.2021 21:10

25

DZIECI STARSZE

 1165

262

14.01.2021 12:49

26

DZIECI STARSZE

 1166

262

14.01.2021 15:12

 

 

 

 

 

18 maja 2022

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

18 maja 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 19

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1 – 1 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

Dzieci Młodsze

1281

277

16.05.2021 godz.9:49

 

 

 

18 maja 2022

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

18 maja 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 18

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1 – 1 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

Dzieci Młodsze

1573

280

17.05.2022 godz.11:30

 

 

 

 13 maja 2022 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 11

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem DZIECI MŁODSZE    1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI MŁODSZE

1536

567

28.03.2022 11:49

 

 

 

12 maja 2022

 

Informujemy, że nabór, na wolne miejsca od miesiąca września 2022, w obu placówkach Żłobka Miejskiego w Chorzowie rozpoczyna się 25.05.2022 r.

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

Harmonogram procesu przyjęć do Żłobka Miejskiego w Chorzowie w procesie rekrutacji pierwszej i kolejnych w roku szkolnym

2022/2023

Czynność

Termin rozpoczęcia

Osoby odpowiedzialne

Termin zakończenia

Powołanie Komisji Weryfikacyjnych

Do 20 maja 2022

Dyrektor

Do 20 maja 2022

Drukowanie z systemu list wniosków do poszczególnych grup wiekowych, które są objęte naborem - osobno dla poszczególnych lokalizacji Żłobka

 

 

Nabór uzupełniający – każdorazowo po rezygnacji wnioskodawcy bądź odrzucenia wniosku ze względów formalnych

Pierwsza główna Centrum i      

Filia –           25 maja 2022

 

następne w zależności od potrzeb

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu wydruku listy

Ustalenie listy wniosków do przyjęcia. Ocena wniosków pod względem, liczby uzyskanych punktów, kolejności na liście, oczekiwanej daty przyjęcia dziecka

W dniu wydruku listy

Komisja weryfikacyjna

Do następnego dnia roboczego od wydruku listy

Publikacja list wniosków rozpatrzonych pozytywnie – Tablice ogłoszeń Żłobka oraz strona internetowa - OGŁOSZENIA, zmiana statusu wniosków na PRZYJĘTY

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Rozpoczęcie powiadamiania telefonicznego oraz drogą mailową rodziców o fakcie przyjęcia dziecka do Żłobka oraz o rodzaju i terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do weryfikacji danych oraz prawa do zastosowania preferencji do przyjęcia.

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz wyznaczeni członkowie Komisji zależnie od potrzeb

 Maksymalnie do 5 dni roboczych (po tym terminie powiadomienie uznaje się za bezskuteczne a wniosek zostaje odrzucony)

Przyjmowanie i weryfikacja zgodności dokumentów  z danymi wykazanymi we wniosku  o przyjęcie, ustalanie dalszego toku postępowania

Dzień powiadomienia wnioskodawcy

Komisja Weryfikacyjna

 Do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia

Spotkania organizacyjne z rodzicami/ opiekunami prawnymi kandydatów

Na bieżąco

Dyrektor i zastępca Dyrektora lub członkowie Komisji

Na bieżąco

 

 

16 lutego 2022

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

16 lutego 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 17

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1 – 1 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

Dzieci Młodsze

1088

262

5.09.2020 godz.12:23

 

16 lutego 2022

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DOFINANSOWANIE OPŁAT ZA ŻŁOBEK tzw.”Żłobkowe” MUSZĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DO ZUS (wniosek dostępny na stronie ZUS)PO OTRZYMANIU WNIOSKU ZUS WYŚLE INFORMACJĘ CZY WNIOSEK ZOSTAŁ POZYTYWNIE ROZPATRZONY.

ŚWIADCZENIA BĘDĄ REALIZOWANE OD 1 KWIETNIA 2022 ROKU.

DO CZASU ZANIM PAŃSTWO UZYSKAJĄ INFORMACJE Z ZUS JESTEŚCIE NADAL ZOOBOWIĄZANI DO UREGULOWANIA WSZYSTKICH OPŁAT Z TYTUŁU POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU.

OPŁATA STAŁA MIESIĘCZNA W NASZEJ PLACÓWCE NA DZIEŃ DZISIEJSZY WYNOSI 301 zł I TAKĄ KWOTĘ JAKA JEST W UMOWIE BĘDZIECIE MIELI PAŃSTWO ZWRÓCONĄ ,PO OTRZYMANIU PRZEZ ŻŁOBEK PRZELEWU Z ZUS.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE WYŻYWIENIA.

 

 

11 lutego 2022

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

11 lutego 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 16

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1 – 1 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

Dzieci Młodsze

1072

262

23.08.2020 godz.12:47

 

8 lutego 2022

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

8 lutego 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 15

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1 – 1 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

Dzieci Młodsze

1070

262

20.08.2020 godz.14:30

 

 

25 stycznia 2022

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

25 stycznia 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 14

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2 – 2 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1060

262

29.07.2020 godz. 20:12

3.

Dzieci Młodsze

1063

262

5.08.2020 godz.14:16

 

 

 

19 stycznia 2022

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

19 stycznia 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 13

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2 – 2 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1037

262

26.06.2020 godz. 21:10

3.

Dzieci Młodsze

1043

262

3.07.2020 godz.19:12

 

 

12 stycznia 2022

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

12 stycznia 2022

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 12

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2 – 2 os. DM,

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1398

269

23.09.2021 godz. 23:52

3.

Dzieci Młodsze

1035

262

25.06.2020 godz.12:05

 

 

10 stycznia 2022

 

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku
Od stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ na nowo urodzone dzieci przyjmuje ZUS.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie
wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy
od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy
- od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.
W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Jeżeli
chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym, czyli od 1 czerwca 2022 roku
do 31 maja 2023 roku, wnioski do ZUS składają dopiero od 1 lutego 2022 r., wcześniej nie
ma możliwości złożenia wniosku.
Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wniosek:
 SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka;
 SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem
prawnym, albo opiekunem faktycznym;
 SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczoterapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy
społecznej.
Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie przez:
 Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 

 

5 stycznia 2022

 

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)
Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia
12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał
Opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS można składać wyłącznie w postaci
elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.
Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do ZUS wniosek:
 RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
 RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie
dziecka.
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego możesz złożyć tylko
elektronicznie przez:
 Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
 portal Emp@tia,
 przez serwisy bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką
możliwość.
Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/rodzinny kapitał opiekuńczy

 

15 grudnia 2021

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 10

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem DZIECI MŁODSZE    1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI MŁODSZE

1154

276

04.01.2021 11:23

 

 

10 grudnia 2021

Dyrektor Żłobka Miejskiego informuje, ze w związku z trudną sytuacją kadrową do 31 grudnia 2021 r., placówka przy ul. Pocztowej 3

będzie czynna w godzinach:

6.30 do 16.30 (za wyjątkiem Wigilii 6.00 do 14.00)

Za wynikłe z tej sytuacji utrudnienia przepraszamy.

 

 

6 grudnia 2021

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że od

1 stycznia 2022 r. wzrastają koszty pobytu i żywienia dziecka w żłobku.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chorzowa, NR XXXIX/647/2021 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat:

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wzrasta do wysokości - 301,00

- wysokość opłaty za pobyt określono na poziomie 10% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalonego na podstawie przepisów odrębnych.

Dzienna stawka za żywienie dziecka w żłobku wzrasta do wysokości – 8,00

 

6 grudnia 2021

Uwaga!

Dnia 24 GRUDNIA 2021 r. WIGILIA

ŻŁOBEK JEST CZYNNY

              w godzinach 6.00 – 14.00

Bardzo prosimy rodziców o wpisywanie na listy dzieci potrzebujących w tych dniach opieki

Listy stanowią podstawę przygotowania placówki do pracy.

 

23 listopada 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

25 października 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 11

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2 – 1 os DM, 1 os. DS

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1205

274

22.02.2021 godz. 20:57

3.

Dzieci Starsze

1399

467

28.09.2021 godz.18:58

 

 

 

22 listopad 2021 rok

 

 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 9

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem DZIECI MŁODSZE    2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1137

276

06.12.2020 14:31

2.

DZIECI MŁODSZE

1341

269

05.07.2021 18:47

 

 

 

 

 

25 października 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

25 października 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 10

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 4 – 2 os DM, 2 os. DS

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1414

265

24.10.2021 godz. 8:43

2.

Dzieci Młodsze

1416

265

24.10.2021.godz. 19:18

3.

Dzieci Starsze

1415

265

24.10.2021 godz.8:49

4.

Dzieci Starsze

8

262

10.10.2019 godz.17:09

 

 

18 października 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

18 października 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 9

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 4 – 2 os DM, 2 os. DS

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1019

262

5.06.2020 godz. 16:51

2.

Dzieci Młodsze

1025

262

10.06.2021.godz. 19:11

3.

Dzieci Starsze

809

262

2.10.2019 godz.20:54

4.

Dzieci Starsze

810

262

3.10.2019 godz.13:44

  

12 października 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

12 października 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 8

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 7 – 2 os DM, 5 os. DS

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1014

262

1.06.2020 godz. 11:51

2.

Dzieci Młodsze

1016

262

1.06.2021.godz. 17:22

3.

Dzieci Starsze

781

262

1.09.2019 godz.12:59

4.

Dzieci Starsze

786

262

4.09.2019 godz.13:47

5.

Dzieci Starsze

791

262

7.09.2019 godz.12:57

6.

Dzieci Starsze

798

262

14.09.2019 godz.17:04

7.

Dzieci Starsze

808

262

2.10.2019 godz.15:00

 

 

07 październik 2021 rok

 

 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 8

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem DZIECI MŁODSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI MŁODSZE

1304

269

09.06.2021 09:03

 

 

 

20 września 2021 rok

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/ uzupełniającej* nr7 

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1121

             261

     23.10.2020 15:41

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

17 września 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 7

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 3 – 3 os DM

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1008

262

19.05.2020 godz. 11:06

2.

Dzieci Młodsze

1012

262

30.05.2021.godz. 14:53

3.

Dzieci Młodsze

1013

262

30.05.2021 godz.15:00

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

7 września 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 6

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 10 (8 DM, 2 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1046

562

14.07.2020 godz. 19:13

2.

Dzieci Młodsze

1358

452

28.07.2021.godz. 20:45

3.

Dzieci Młodsze

1222

271

11.03.2021 godz.12:48

4.

Dzieci Młodsze

974

262

9.03.2020. godz. 21:44

5.

Dzieci Młodsze

983

262

8.04.2020 godz. 8:29

6.

Dzieci Młodsze

989

262

10.04.2020 godz.20:37

7.

Dzieci Młodsze

1001

262

7.05.2020 godz. 12:01

8.

Dzieci Młodsze

1006

262

15.05.2020 godz. 9:36

9.

Dzieci Starsze

1345

267

13.07.2021  godz. 16:25

10.

Dzieci Starsze

780

262

30.08.2019  godz. 12:16

 

 

 

27 sierpnia 2021

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/ uzupełniającej* nr 6

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1078

             262 

     29.08.2020 22:26

 

 

10 sierpnia 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

10 sierpnia 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 5

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 3 (3 DM)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1223

555

11.032021  godz. 17:46

2.

Dzieci Młodsze

964

262

05.03.2020  godz. 11:33

3.

Dzieci Młodsze

967

262

6.03.2020  godz. 14:32

 

 

 

 

27 lipca 2021

Miejsca opieki w placówce Filii Żłobka Miejskiego w Chorzowie zostały dofinansowane w ramach modułu 2 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021

 

 

 

27 lipca 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

27 lipca 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 4

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 4 (4 DM)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

929

262

7.02.2020  godz. 14:32

2.

Dzieci Młodsze

949

262

26.02.2020  godz. 14:32

3.

Dzieci Młodsze

954

262

28.02.2020  godz. 15:28

4.

Dzieci młodsze

955

262

28.02.2020  godz. 16:27

 

 

27  lipca 2021 

 

Jak działają szczepionki?
Szczepionki zawierają wirusy lub bakterie w formie zmodyfikowanej, które nie wywołują
choroby, ale „uczą” układ immunologiczny co robić, kiedy organizm zostanie zaatakowany
przez prawdziwy, potencjalnie niebezpieczny wirus lub bakterię.
Po szczepieniu Twój układ immunologiczny odpowiada na szczepionkę, tworząc przeciwciała,
które zwalczają dany wirus lub bakterie.
Po szczepieniu Twoje ciało zapamiętuje konkretnego intruza. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się
na prawdziwy wirus lub bakterię, odpowiednie przeciwciała będą w stanie je szybko zniszczyć,
zanim jeszcze spowodują zachorowanie.
W przypadku niektórych chorób konieczne jest podanie dodatkowej dawki szczepionki lub
szczepienie przypominające w późniejszym czasie, aby utrzymać pewną i długotrwałą ochronę.
Jaka płynie korzyść ze szczepienia się?
Kiedy Ty i niemal wszyscy w Twoim otoczeniu są odporni na daną chorobę zakaźną, nie może
się ona łatwo rozprzestrzeniać. Razem nie pozwalacie wirusom lub bakteriom na dotarcie
do osób, które nie mogą zostać zaszczepione, w tym niemowląt zbyt małych na szczepienie,
a także osób, które z powodu choroby mają osłabiony układ odpornościowy lub poddawanych
leczeniu osłabiającemu układ odpornościowy.
Co jeszcze zyskujemy dzięki szczepieniom?
Ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, które trudno przewidzieć.
Dzięki szczepieniom ochronnym udało się powstrzymać epidemie wielu groźnych chorób.
Aktualnie świat mierzy się z pandemią nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego
COVID-19. Wykonaj ostatni krok, by pokonać pandemię. Zaszczep się! Więcej na stronie:
www.gov.pl/szczepimysię
Odporność zbiorowiskowa
Źródła i grafika: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Infografika-Jak-
-dzia%C5%82aj%C4%85-szczepionki.pdf
SZCZEPIMY SIĘ
CENTRUM MEDYCYNY SPECJALISTYCZNEJ ON
CLINIC
ul. Kazimierza Wielkiego 10
41-500 Chorzów
APTEKA „NIEZAPOMINAJKA DLA CAŁEJ RODZINY”
ul. Katowicka 74
41-500 Chorzów
ZIKO Apteka
ul. Tadeusza Kościuszki 9
41-500 Chorzów
CENTRUM MEDYCZNE BETAMED
ul. Racławicka 20A
41-506 Chorzów
CENTRUM MEDYCZNE HAJDUKI
ul. Jubileuszowa 3
41-506 Chorzów
CENTRUM MEDYCZNE ŚW. PAWŁA
E. Ciechanowicz, J. Kern, J. Zając
ul. św. Pawła 11
41-500 Chorzów
NZOZ ŚW. PAWŁA 11A
ul. św. Pawła 11A
41-500 Chorzów
NZOZ NASZA PORADNIA
ul. Młodzieżowa 33
41-500 Chorzów
NZOZ NOVIA MED
ul. Ignacego Paderewskiego 34
41-500 Chorzów
NZOZ PRL SŁOMCZYŃSKA
ul. św. Pawła 11
41-500 Chorzów
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
ul. Henryka Majętnego 14
41-503 Chorzów
SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
CENTRUM MEDYCZNE ADO-MED2
ul. Stefana Batorego 19
41-506 Chorzów
STAROCHORZOWSKA FUNDACJA
ZDROWIA I EKOLOGII
ul. Gabriela Narutowicza 3
41-503 Chorzów
PRZYCHODNIA NA TRZYNIECKIEJ
ul. Trzyniecka 5/13-14
41-506 Chorzów
PORADNIA REMEDIUM
ul. Stanisława Staszica 4
41-506 Chorzów
PRZYCHODNIA MEDICUS
ul. Lompy 4
41-500 Chorzów
SPZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
RESONICA
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
UROVITA SP. Z O.O.
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
Informacji szukaj w rzetelnych źródłach:
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH - www.szczepienia.pzh.gov.pl
Głównego Inspektoratu Sanitarnego - www.szczepienia.gis.gov.pl
Ministerstwa Zdrowia - www.mz.gov.pl
Światowej Organizacji Zdrowia - www.euro.who.int
Punkty szczepień przeciw COVID-19 w Chorzowie
stan na dzień: 19.07.2021 r.
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

 

15 lipca 2021 rok

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej 5

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

946

            262

25.02.2020 12:07

 

15 lipca 2021 rok

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej 4

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE  2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

916

            262

28.01.2020 20:30

2.

DZIECI STARSZE

931

            262

11.02.2020 09:14

 

9 lipca 2021

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

9 lipca 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 3

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 6 (4 DM, 2 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

904

262

20.01.2020  godz. 19:51

2.

Dzieci Młodsze

905

262

20.01.2020 godz. 22:29

3.

Dzieci Młodsze

915

262

27.01.2020  godz. 10:49

4.

Dzieci Młodsze

918

262

30.01.2020 godz. 11:56

5.

Dzieci Starsze

769

262

10.08.2019 godz. 9:50

6.

Dzieci Starsze

775

262

20.08.2019 godz. 10:33

 

 

8 lipca 2021

 

Szanowni Państwo.
Miło jest nam poinformować, że żłobek przy ul. Pocztowej wznawia działanie od poniedziałku 12 lipca 2021 r.
Serdecznie Zapraszamy.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

2 lipca 2021

 

Szanowni Panstwo.

W czasie zastępstwa z Filią Żłobka Miejskiego w Chorzowie można się kontaktować pod numerem telefonu 694 903 505. Obowiązuje on dla wszystkich oddziałów.

Z biurem placówki przy Pocztowej można się kontaktować jak dotąd pod numerem 660 771 339.

 

Po odbiór rzeczy Waszych pociech, zapraszamy również dziś, 2 lipca, w godzinach 16.00 do 17.00

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

1 lipca 2021

 

SZANOWNI PAŃSTWO
PRACE ROZBIÓRKOWE TRWAJĄ I OBEJMĄ JESZCZE NASTĘPNY TYDZIEŃ.
Z UWAGI NA PAŃSTWA POTRZEBY PRZENOSIMY SIĘ NA TYDZIEŃ, POMIĘDZY 5 A 9 LIPCA, DO POMIESZCZEŃ FILII żŁOBKA ZLKALIZOWANEJ PRZY UL. J. KOCHANOWSKIEGO 18, KTÓRA TO ROZPOCZYNA SWOJĄ PRZERWĘ I DZIEKI TEMU MOŻEMY TAM ZMIEŚCIĆ DZIECI Z UL. POCZTOWEJ.
WEJŚCIE NA OBA DODZIAŁY ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY BRAMY I FURTKI PRZEDSZKOLA NR 8. NALEŻY UZYĆ DOMOFONU OBOJETNIE JAKI DODZIAŁ.
JUTRO TJ. W PIĄTEK 2 LIPCA MIĘDZY GODZINĄ 10 A 12 BĘDZIEMY CZEKAĆ NA PAŃSTWA PRZY UL. POCZTOWEJ ABY MOGLI PAŃSTWO ZABRAĆ, POTZEBNE RZECZY WASZYCH DZIECI, DO PLACÓWKI ZASTĘPCZEJ.
 
PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE WYNIKŁE Z TEJ SYTUACJI UTRUDNIENIA.
 
DYREKCJA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CHORZOWIE

 

 

28 czerwca 2021

 

SZANOWNI PAŃSTWO

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA,  Z UWAGI NA PROWADZONE PRACE ROZBIÓRKOWE PO KATASTROFIE BUDYNKU ZLOKALIZOWNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ

DZIAŁANOŚĆ PLACÓWKI PRZY UL. POCZTOWEJ 3 ZOSTAŁA WSTRZYMANA DO PIĄTKU 2 LIPCA 2021

Za wszelkie wynikłe z tego tytułu utrudnienia przepraszamy

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

27 czerwca 2021

 

Szanowni Państwo
Informujemy, że z uwagi na katastrofe budowlaną kamienicy przy ul. Dworcowej w Chorzowie na jutro i pojutrze zaplanowano rozbiórke pozostałości. Będzie w uzycio ciężki sprzęt i przewidywany jest wzmozony hałas, pył unoszący się w powietrzu, który będzie utrudniał oddychanie i drgania budynku. Ze względu na dobro i spokój dzieci prosimy o nie przyprowadzanie pociech w ponidziałaek i wtorek tj. 28 i 29 czerwca.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 

 

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

23 czerwca 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 2

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 4 (4 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Starsze

755

262

22.07.2019  godz. 13:56

2.

Dzieci Starsze

761

262

30.07.2019 godz. 13:45

3.

Dzieci Starsze

764

262

31.07.2019  godz. 16:35

4.

Dzieci Starsze

765

262

1.08.2019 godz. 9:50

 

 

 

23 czerwca 2021

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej 3

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

1303

            265 

     08.06.2021 17:38

 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                              TABELA NR 2

                       Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej 3

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

         1119

           258

22.10.2020 20:38

 

 

 

 

15 czerwca 2021

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

15 czerwca 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 1

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 12 (7 DM, 5 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1296

266

31.05.2021 godz. 18:47

2.

Dzieci Młodsze

890

262

11.01.2020  godz. 9:06

3.

Dzieci Młodsze

891

262

11.01.2020 godz.18:47

4.

Dzieci Młodsze

893

262

13.01.2020. godz. 16:36

5.

Dzieci Młodsze

896

262

14.01.2020 godz. 9:24

6.

Dzieci Młodsze

899

262

15.01.2020 godz.17:39

7.

Dzieci Młodsze

901

262

18.01.2020  godz. 23:52

8.

Dzieci Starsze

1285

266

19.05.2021  godz. 19:40

9.

Dzieci Starsze

1295

266

31.05.2021  godz. 9:23

10.

Dzieci Starsze

1301

265

5.06.2021 godz. 23:38

11.

Dzieci Starsze

745

262

4.07.2019  godz. 17:59

12.

Dzieci Starsze

747

262

10.07.2019 godz. 11:56

 

 

10 czerwca 2021

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                              TABELA NR 2

                       Lista dzieci przyjętych w procesie uzupełniającej nr 2

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  3

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1098

259

17.09.2020 14:03

2.

DZIECI MŁODSZE

1104

259 

29.09.2020 11:30

3.

DZIECI MŁODSZE

1116

258 

12.10.2020 15:49

 

 

 

 

               

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                              TABELA NR 2

                       Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej nr 2

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE 3

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

889

262

08.01.2020 12:43

2.

DZIECI STARSZE

892

262 

12.01.2020 23:04

3.

DZIECI STARSZE

908

262

21.01.2020 19:34

 

 

 31 maja 2021

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/ uzupełniającej* nr 1

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE  6

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

801

           262 

    17.09.2019 22:00

2.

DZIECI STARSZE

875

           262

    23.12.2019 17:14

3.

DZIECI STARSZE

880

           262

    27.12.2019 18:55

4.

DZIECI STARSZE

882

           262

    29.12.2019 19:12

5.

DZIECI STARSZE

884

           262 

    31.12.2019 22:11

6.

DZIECI STARSZE

887

           262 

    03.01.2020 20:44

 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/ uzupełniającej* nr 1

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  5

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1081

           258 

     01.09.2020 16:10

2.

DZIECI MŁODSZE

1091

           258

    15.09.2020 12:57

3.

DZIECI MŁODSZE

1092

           258

    15.09.2020 20:33

4.

DZIECI MŁODSZE

1094

           258

    16.09.2020 10:06

5.

DZIECI MŁODSZE

1097

           258 

    17.09.2020 13:11

 

 

 

 

31 maja 2021

 

Szanowni Państwo
Dyrekcja Złobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że od jutra tj. od wtorku 1 czerwca 2021, placówki żłobka będa czynne w godzinach od 6.00 do 17.00
 
 

25 maja 2021 r,

 

ŻM.4231.4.2021.BK                                                            Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

25 maja 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 38 (27 DM, 11 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

907

277

21.01.2020 godz. 10:08

2.

Dzieci Młodsze

926

277

3.02.2020.godz. 5:59

3.

Dzieci Młodsze

1068

274

17.08.2020 godz.13:27

4.

Dzieci Młodsze

1120

272

23.10.2020. godz. 11:02

5.

Dzieci Młodsze

1125

271

1.11.2020 godz. 20:13

6.

Dzieci Młodsze

1133

271

26.11.2020 godz.12:54

7.

Dzieci Młodsze

1141

271

9.12.2020 godz. 17:02

8.

Dzieci Młodsze

1194

268

15.02.2021 godz. 12:40

9.

Dzieci Młodsze

1202

268

17.02.2021 godz. 16:42

10.

Dzieci Młodsze

1222

267

11.03.2021  godz. 12:48

11.

Dzieci Młodsze

1229

267

15.03.2021  godz. 14:19

12.

Dzieci Młodsze

1257

266

12.04.2021 godz. 21:44

13.

Dzieci Młodsze

1258

266

12.04.2021  godz. 21:47

14.

Dzieci Młodsze

1282

265

16.05.2021 godz. 21:39

15.

Dzieci Młodsze

1283

265

16.05.2021  godz. 21:49

16.

Dzieci Młodsze

812

262

4.10.2019  godz. 14:17

17.

Dzieci Młodsze

827

262

19.10.2019  godz. 21:49

18.

Dzieci Młodsze

832

262

29.10.2019  godz. 15:58

19.

Dzieci Młodsze

847

262

19.11.2019  godz. 14:56

20.

Dzieci Młodsze

850

262

20.11.2019  godz. 01:54

21.

Dzieci Młodsze

854

262

26.11.2019  godz. 07:18

22.

Dzieci Młodsze

855

262

26.11.2019  godz. 20:54

23.

Dzieci Młodsze

856

262

28.11.2019  godz. 12:37

24.

Dzieci Młodsze

870

262

16.12.019  godz. 18:02

25.

Dzieci Młodsze

873

262

19.12.22019  godz. 12:53

26.

Dzieci Młodsze

878

262

27.12.2019  godz. 17:05

27.

Dzieci Młodsze

886

262

3.01.2020  godz. 14:41

28.

Dzieci Starsze

1276

550

5.05.2021  godz. 13:55

29.

Dzieci Starsze

713

277

5.06.2019  godz. 21:09

30.

Dzieci Starsze

714

277

5.06.2019  godz. 21:22

31.

Dzieci Starsze

799

277

14.09.2019 godz. 22:06

32.

Dzieci Starsze

981

277

31.03.2020  godz. 10:52

33.

Dzieci Starsze

1181

269

28.01.2021  godz. 14:32

34.

Dzieci Starsze

726

262

15.06.2019  godz. 19:35

35.

Dzieci Starsze

732

262

22.06.2019  godz. 17:0

36.

Dzieci Starsze

736

262

24.06.2019  godz. 20:38

37.

Dzieci Starsze

740

262

2.07.2019  godz. 13:40

38.

Dzieci Starsze

742

262

3.07.2019  godz. 14:39

 

 

 

 25 maja 2021 rok

 

 

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                               TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI STARSZE  22

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

1010

562 

     22.05.2020 11:26

2.

DZIECI STARSZE

934

277

     12.02.2020 20:41

3.

DZIECI STARSZE

1139

270

     08.12.2020 15:41

4.

DZIECI STARSZE

1140

270

     08.12.2020 15:49

5.

DZIECI STARSZE

741

262 

     02.07.2019 15:15

6.

DZIECI STARSZE

1085

262 

     17.07.2019 16:55

7.

DZIECI STARSZE

792

262 

      09.09.2019 11:43

8.

DZIECI STARSZE

793

262 

     09.09.2019 13:37

9.

DZIECI STARSZE

800

262 

      16.09.2019 14:23

10

DZIECI STARSZE

805

262 

      23.09.2019 11:33

11.

DZIECI STARSZE

807

262 

     30.09.2019 17:11

12.

DZIECI STARSZE

814

262 

     05.10.2019 12:54

13.

DZIECI STARSZE

818

262 

      08.10.2019 12:36

14

DZIECI STARSZE

823

262 

      11.10.2019 22:57

15.

DZIECI STARSZE

826

262 

      16.10.2019 16:47

16.

DZIECI STARSZE

828

262 

       21.10.2019 22:03

   17.

DZIECI STARSZE

840

262 

      06.11.2019 16:13

   18.

DZIECI STARSZE

852

262 

      22.11.2019 08:11

   19.

DZIECI STARSZE

863

262 

      06.12.2019 18:48

   20.

DZIECI STARSZE

867

262 

     12.12.2019 12:21

   21.

DZIECI STARSZE

871

262 

     16.12.2019 22:02

   22.

DZIECI STARSZE

874

262 

     20.12.2019 16:13

 

ŻMF.4231.1. 2021.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.9/2021)

                                                              TABELA NR 2

                       Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej

Placówka BATORY    Liczba miejsc do obsadzenia ogółem DZIECI MŁODSZE  23

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

1146

555

14.12.2020 20:15

2.

DZIECI MŁODSZE

1057

275 

27.07.2020 08:20

3.

DZIECI MŁODSZE

1126

271 

04.11.2020 21:47

4.

DZIECI MŁODSZE

1149

270

15.12.2020 14:48

5.

DZIECI MŁODSZE

1152

270

31.12.2020 17:03

6.

DZIECI MŁODSZE

1272

265

03.05.2021 13:18

7.

DZIECI MŁODSZE

980

262

26.03.2020 10:34

8.

DZIECI MŁODSZE

990

262

14.04.2020 10:13

9.

DZIECI MŁODSZE

991

262

16.04.2020 16:44

10

DZIECI MŁODSZE

996

262

30.04.2020 13:06

11.

DZIECI MŁODSZE

1011

262

23.05.2020 13:13

12.

DZIECI MŁODSZE

1015

261

01.06.2020 13:26

13.

DZIECI MŁODSZE

1026

261

11.06.2020 12:48

14

DZIECI MŁODSZE

1044

260

05.07.2020 13:54

15.

DZIECI MŁODSZE

1049

260

18.07.2020 09:58

16.

DZIECI MŁODSZE

1050

260

18.07.2020 12:44

17.

DZIECI MŁODSZE

1055

260

23.07.2020 23:33

18.

DZIECI MŁODSZE

1065

259

12.08.2020 12:39

19.

DZIECI MŁODSZE

1071

259

22.08.2020 15:57

20.

DZIECI MŁODSZE

1073

259

27.08.2020 13:08

21.

DZIECI MŁODSZE

1078

259

29.08.2020 22:26

22.

DZIECI MŁODSZE

1080

258

01.09.2020 14:18

23.

DZIECI MŁODSZE

1084

258

07.09.2020 18:17

 

 

 

 

20 maja 2021

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 8/2021 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

Harmonogram procesu przyjęć do Żłobka Miejskiego w Chorzowie w procesie rekrutacji pierwszej i kolejnych w roku szkolnym

2021/2022

Czynność

Termin rozpoczęcia

Osoby odpowiedzialne

Termin zakończenia

Powołanie Komisji Weryfikacyjnych

Do 20 maja 2021

Dyrektor

Do 20 maja 2021

Drukowanie z systemu list wniosków do poszczególnych grup wiekowych, które są objęte naborem - osobno dla poszczególnych lokalizacji Żłobka

 

 

Nabór uzupełniający – każdorazowo po rezygnacji wnioskodawcy bądź odrzucenia wniosku ze względów formalnych

Pierwsza główna Centrum i      

Filia –           25 maja 2021

 

następne w zależności od potrzeb

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu wydruku listy

Ustalenie listy wniosków do przyjęcia. Ocena wniosków pod względem, liczby uzyskanych punktów, kolejności na liście, oczekiwanej daty przyjęcia dziecka

W dniu wydruku listy

Komisja weryfikacyjna

Do następnego dnia roboczego od wydruku listy

Publikacja list wniosków rozpatrzonych pozytywnie – Tablice ogłoszeń Żłobka oraz strona internetowa - OGŁOSZENIA, zmiana statusu wniosków na PRZYJĘTY

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Rozpoczęcie powiadamiania telefonicznego oraz drogą mailową rodziców o fakcie przyjęcia dziecka do Żłobka oraz o rodzaju i terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do weryfikacji danych oraz prawa do zastosowania preferencji do przyjęcia.

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz wyznaczeni członkowie Komisji zależnie od potrzeb

 Do skutku

Przyjmowanie i weryfikacja zgodności dokumentów  z danymi wykazanymi we wniosku  o przyjęcie, ustalanie terminów podpisania umów.

Dzień powiadomienia wnioskodawcy

Komisja Weryfikacyjna

 Do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia

Spotkania organizacyjne zostają zawieszone  w okresie stanu epidemii COVID 19. Obowiązuje informacja dla rodzica pisemna oraz kontakt telefoniczny w razie pytań i wątpliwości

Na bieżąco

Dyrektor i zastępca Dyrektora lub członkowie Komisji

Na bieżąco

 

 

19 maja 2021

 

Szanowni Państwo

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że rekrutacja na wolne od września 2021 miejsca rozpocznie się od wtorku 25 maja 2021 r. 

 

11 maja 2021 

 

Szanowni Państwo

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że od dnia 17 maja br. (najbliższy poniedziałek) w związku z łagodzenie obostrzeń związanych z falą zachorowań na COVID-19,

placówki żłobka będą czynne w godzinach:

 

6:30 do 16:30

 

 

 

 

ŻM.4231.2. 2020.BK                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

14 kwietnia 2021

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 5

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 1(1 DM)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1245

551

30.03.2021 godz. 11:43

 

 

 

 

 

04 marzec 2021 rok

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 12

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI MŁODSZE

999

275

06.05.2020 08:58

 26 luty 2021

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 11

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI STARSZE

1085

262

17.07.2019 16:55

 

26 luty 2021 rok

 

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 10

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

 DZIECI STARSZE

741

262

02.07.2019 godz.15.15

 

25 luty 2021 r.

 

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 9

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1

DZIECI STARSZE

 

 

 

1175

 

 

266

26.01.2021 00:37

 

23 lutego 2021 r.

 

ŻM.4231.2. 2020.BK                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

23 lutego 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 4

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2(2 DM)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1074

271

29.08.2020 godz. 10:03

2.

Dzieci Młodsze

1102

270

28.09.2020 godz. 13:17

 

 

 

22 luty 2021 rok

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 8

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

 

1170

 

 

266

18.01.2021 19:13

 

19 LUTY 2021 ROK

ŻMF.4231.2.2020.AT

Lista dzieci przyjetych w procesie rekrutacji uzupełniającej nr 7

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

972

 

 

276

09.03.2020 17:09

 

2 lutego 2021

ŻM.4231.2.2020.BK TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 3

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 2(2 DM)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

1178

551

26.01.2021 godz. 13:26

2.

Dzieci Młodsze

997

275

30.04.2020 godz. 22:50

 
 
 
 
18 stycznia 2021

ŻM.4231.2. 2020.BK                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

18 stycznia 2021

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 2

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 4 (3 DM, 1 DS)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Starsze

1106

554

29.09.2020 godz. 18:03

2.

Dzieci Młodsze

907

277

21.01.2020 godz. 10:08

3.

Dzieci Młodsze

953

276

27.02.2020 godz. 15:36

4.

Dzieci Młodsze

960

275

2.03.2020  godz. 19:31

 

 
 
 
 
30 grudnia 2020 r. 
 

Szanowni Państwo

W związku ze zmianą terminu przerwy wakacyjnej Przedszkola nr 8, które świadczy dla Fili Żłobka Miejskiego usługę żywienia dzieci, jesteśmy zmuszeni również dokonać zmiany terminu przerwy wakacyjnej dla podopiecznych Filii Żłobka Miejskiego w Chorzowie. Nowy termin to:

5 lipca do 23 lipca 2021

Za wszelkie utrudnienia wynikłe z tej sytuacji serdecznie przepraszamy.

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 
21 grudnia 2020 r.
 
Szanowni Państwo
 
W związku z rosnącymi kosztami żywienia, wzrasta stawka żywieniwa w Żłobku Miejskim w Chorzowie. Zmiana nastąpi od dnia 4 stycznia 2021. Wysokośc opłaty za żywienie wzrośnie do wysokości 7, 50 zł
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
 
16 listopada 2020 
 
Szanowni Państwo
Informujemy, że zawieszenie działania grup Motylki i Skrzaty zostaje przedłużone do dnia 20 listopada 2020 r.
na podstawie pozytywnej Opinii Sanitarnej i zgody Prezydenta Miasta Chorzów.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
13 listopada 2020
 
Szanowni Państwo.
Informacja otrzymana od Wydziału Zdrowia UM. Chorzów
"Informacja nt. możliwości szczepień donosowych przeciwko grypie
dla dzieci od 2 r.ż i młodzieży do 18 r.ż.
 
Szanowni Rodzice,
Ten rok, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, jest dla nas rokiem szczególnym. Działania profilaktyczne są jednym z podstawowych narzędzi walki z pandemią, co potwierdzają krajowe i międzynarodowe wytyczne medyczne wskazujące na zasadność zwiększenia ilości szczepień przeciw grypie u dzieci w dobie pandemii COVID-19.
Zdajemy sobie sprawę, że dostęp do szczepień przeciwko grypie w tym sezonie jest znacznie ograniczony i nie zaspokaja zwiększonego popytu. Chorzowskie podmioty lecznicze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymały ofertę od producenta możliwości pełnopłatnego zakupu szczepionki donosowej przeciwko grypie dla dzieci od 2 roku życia i młodzieży do 18 r.ż.
Szczepienia mogłyby być realizowane jako pełnopłatne w przychodniach w grudniu 2020 roku. Termin ten daje nam możliwość zwiększenia ochrony przed szczytem sezonu grypowego, który przypada na okres styczeń-marzec. Forma zapisów na szczepienia oraz pozostałe warunki, w tym cena za szczepienie, ustalone zostaną przez poszczególne przychodnie.
W związku z tym, jeżeli chcieliby Państwo zaszczepić pełnopłatną szczepionką swoje dzieci będące w wieku od ukończonego 2 roku życia do poniżej 18 roku życia, uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania drogą telefoniczną lub mailową do przychodni POZ, do której zapisane są Państwa dzieci. Prosimy o zgłoszenie zainteresowania do dnia 16 listopada, do godziny 10. Tak krótki termin podyktowany jest kalendarzem dostaw szczepionek na polski rynek. Dzięki Państwa zgłoszeniom przychodnie będą w stanie oszacować zapotrzebowanie na szczepionki.
Ponieważ przychodnie otrzymały od producenta ofertę zakupu jedynie w opakowaniach zbiorczych, przystąpienie do realizacji niniejszych szczepień będzie uzależnione od oszacowanego zapotrzebowania w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania pomogą się zwiększyć nasze bezpieczeństwo."
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
 
 
9 listopada 2020
 
Szanowni Państwo
Zgodnie z § 2 b.1.Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. ,zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, za zgodą Prezydenta Miasta Chorzów, w terminie od dnia 9 listopada do 16 listopada 2020 r., zawieszono działalność kolejnych grup Motylki oraz Skrzaty. - do poniedziałku 16 listopada włącznie. Tym samym Filia Żłobka Miejskiego pozostaje nieczynna w okresie od 9 do 13 listopada. O wszelkich zmianach sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 
6 listopada 2020
 
Szanowni Państwo
Zgodnie z § 2 b.1.Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2020 r. ,zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie, za zgodą Prezydenta Miasta Chorzów, w terminie od dnia 5 listopada do 13 listopada 2020 r., zawieszono działalność żłobkowych grup Misie oraz Żabki
O wszelkich zmianach sytuacji będziemy informować Państwa na bieżąco.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 

 

2 Października 2020

 

Szanowni Państwo

 

Ze względu na utrudnienia związane z drastycznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19

Żłobek Miejski w Chorzowie, w obu lokalizacjach, od jutra tj. od 13 października br.(wtorek), będzie czynny w godzinach

od 7.00 do 16.00

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

5 października 2020

 

Szanowni Państwo

Przypominamy terminy przerwy wakayjnej w roku 2021

 

Placówka przy ul. Pocztowej 3  - od 2 sierpnia do 20 sierpnia 2021

 

Placówka przy ul. Kochanowskiego 18 - od 9 sierpnia do 27 sierpnia 2021

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

1 Października 2020

 

Szanowne Panie
Na prośbę Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przekazujemy informację o możliwości bezpłatnego udziału w zajęciach z zakresu samoobrony. Szczegóły w linkach poniżej
Z pozdrowieniami
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie
 

28 września 2020

 

Szanowni Państwo

Przypominamy, że w oddziałach żłobka dostępne są listy zapisów na zdjęcia (Kalendarze)

Uprzejmie prosimy podjęcie deczyji do dnia 5 pździernikabr. Ze zwzględu na ogólną syuację epidemiczną sesja zdjęciowa wymaga konkretnych przygotowań aby zachować zasady bezpieczeństwa. Stąd wcześniejszy i krótszy termin dekalaracji rodziców.

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

28 września 2020

 

Infromujemy, że w dniu 24 września 2020 awaria w Systemie zapisów do żłobka została usunięta

18 września 2020

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że obecnie w Systemie zapisów jest błąd.

W statusie wniosku nie wyświetla się informacja o miejscu w kolejce do grupy  wiekowej. Prace nad usunięciem awarii są w toku.

Prosimy o cierpliwość. 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

10 września 2020 rok

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 6

Placówka BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

790

262

06.09.2019 14:41

 

31 sierpnia 2020

 

Szanowni Państwo

 

W związku ze złagodzeniem wytycznych GIS wydłużamy czas placówek Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

 

Będzie on czynny, w obu lokalizacjach, w godzinach od 6.30 do 16.30 od dnia 1 września 2020 r.

 

 

 

21 sierpnia 2020 

 

 ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 5

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

674

262

08.04.2019 14:12

 

 

20 sierpnia 2020 

 

 ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 4

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

636

262

10.03.2019 13:32

2.

DZIECI STARSZE

668

262

03.04.2019 13:11

 

 

 

 

13 sierpnia 2020

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 3

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

577

262

03.01.2019 10:08

 

 10 sierpnia 2020

 

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 2

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    4

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

610

262

04.02.2019 12:49

2.

DZIECI STARSZE

619

262

17.02.2019 17:01

3.

DZIECI STARSZE

625

262

23.02.2019 15:02

4.

DZIECI STARSZE

626

262

25.02.2019 13:39

 

 

 

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 2

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

789

261

05.09.2019 12:52

 

 

04 sierpnia 2020 rok

 

 

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/UZUPEŁNIAJĄCEJ NR 1

Placówka BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem    7

w tym 3 dzieci starsze

 

 

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

972

270

09.03.2020 17:09

2.

DZIECI STARSZE

598

262

25.01.2019 12:42

3.

DZIECI STARSZE

609

262

04.02.2019 11:20

 w tym 4 dzieci młodsze

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

722

262

13.06.2019 15:10

2.

DZIECI MŁODSZE

768

262

09.08.2019 13:02

3.

DZIECI MŁODSZE

776

262

20.08.2019 23:59

4.

DZIECI MŁODSZE

778

262

25.08.2019 18:06

 

 

22 lipca 2020

 

ŻMF.4231.2. 2020.AT                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej

Placówka BATORY Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 43 w tym:

23 miejsca  Dzieci młodsze

20 miejsc Dzieci starsze

 

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

710

277

30.05.2019 14:48

2.

DZIECI MŁODSZE

722

277

13.06.2019 15:10

3.

DZIECI MŁODSZE

748

277

11.07.2019 21:11

4.

DZIECI MŁODSZE

749

277

12.07.2019 12:30

5.

DZIECI MŁODSZE

750

277

12.07.2019 12:34

6.

DZIECI MŁODSZE

795

275

11.09.2019 20:33

7.

DZIECI MŁODSZE

804

275

20.09.2019 15:38

8.

DZIECI MŁODSZE

811

274

04.10.2019 13:09

9.

DZIECI MŁODSZE

853

273

23.11.2019 12:05

10.

DZIECI MŁODSZE

858

272

02.12.2019 09:12

11.

DZIECI MŁODSZE

930

270

10.02.2020 20:49

12.

DZIECI MŁODSZE

663

262

01.04.2019 09:40

13.

DZIECI MŁODSZE

691

262

10.05.2019 14:28

14.

DZIECI MŁODSZE

697

262

15.05.2019 10:51

15.

DZIECI MŁODSZE

701

262

18.05.2019 11:13

16.

DZIECI MŁODSZE

707

262

26.05.2019 08:29

17.

DZIECI MŁODSZE

712

262

03.06.2019 08:46

18.

DZIECI MŁODSZE

718

262

11.06.2019 08:39

19.

DZIECI MŁODSZE

727

262

17.06.2019 10:46

20.

DZIECI MŁODSZE

737

262

25.06.2019 11:56

21.

DZIECI MŁODSZE

738

262

26.06.2019 23:00

22.

DZIECI MŁODSZE

751

262

12.07.2019 19:56

23.

DZIECI MŁODSZE

754

262

21.07.2019 22:18

 

 

 

 

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

600

277

28.01.2019 11:47

2.

DZIECI STARSZE

660

277

29.03.2019 14:06

3.

DZIECI STARSZE

970

269

08.03.2020 18:00

4.

DZIECI STARSZE

401

262

22.04.2018 20:56

5.

DZIECI STARSZE

496

262

29.08.2018 12:12

6.

DZIECI STARSZE

523

262

08.10.2018 15:42

7.

DZIECI STARSZE

524

262

08.10.2018 17:11

8.

DZIECI STARSZE

525

262

08.10.2018 20:59

9.

DZIECI STARSZE

526

262

08.10.2018 22:40

10.

DZIECI STARSZE

527

262

08.10.2018 22:52

11.

DZIECI STARSZE

530

262

19.10.2018 09:57

12.

DZIECI STARSZE

539

262

04.11.2018 21:04

13.

DZIECI STARSZE

550

262

19.11.2018 07:41

14.

DZIECI STARSZE

552

262

19.11.2018 16:00

15.

DZIECI STARSZE

556

262

27.11.2018 19:55

16.

DZIECI STARSZE

559

262

29.11.2018 21:37

17.

DZIECI STARSZE

580

262

05.01.2019 21:14

18.

DZIECI STARSZE

592

262

22.01.2019 07:21

19.

DZIECI STARSZE

593

262

22.01.2019 09:14

20.

DZIECI STARSZE

596

262

23.01.2019 15:24

 

 

15 lipca 2020 

 

ŻM.4231.2. 2020.BK                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr 1

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia po rezygnacjach i zmianach oczekiwanego terminu przyjęcia - ogółem 15 

13 miejsc Dzieci Młodsze

  2 miejsc Dzieci Starsze

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Starsze

462

262

10.07.2019 godz. 16:36

2.

Dzieci Starsze

463

262

11.07.2019.godz. 16:26

3.

Dzieci Młodsze

679

262

11.04.2019 godz.13:45

4.

Dzieci Młodsze

681

262

23.04.2019. godz. 12:26

5.

Dzieci Młodsze

685

262

2.05.2019 godz. 14:43

6.

Dzieci Młodsze

688

262

6.05.19 godz.23:47

7.

Dzieci Młodsze

693

262

12.05.19 godz. 14:59

8.

Dzieci Młodsze

694

262

14.05.19 godz. 9:27

9.

Dzieci Młodsze

698

262

15.05.19 godz. 11:39

10.

Dzieci Młodsze

700

262

16.05.19  godz. 12:28

11.

Dzieci Młodsze

703

262

20.05.19  godz. 20:47

12.

Dzieci Młodsze

705

262

24.05.19 godz. 11:50

13.

Dzieci Młodsze

715

262

6.06.2019 godz. 13:49

14.

Dzieci Młodsze

716

262

7.06.19 godz. 15:37

15.

Dzieci Młodsze

725

262

15.06.19  godz. 12::42

 

 

8 lipca 2020

 

ŻM.4231.2. 2020.BK                                                                       Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.15/2020)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem 39 w tym:

36 miejsc  Dzieci młodsze

3  miejsca Dzieci starsze

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci Młodsze

713

277

5.06.19 godz. 21.09

2.

Dzieci Młodsze

714

277

5.06.19.godz. 21.22

3.

Dzieci Młodsze

720

277

13.06.19 godz. 9.34

4.

Dzieci Młodsze

721

277

13.06.19. godz. 9.40

5.

Dzieci Młodsze

757

277

23.07.19 godz. 11.27

6.

Dzieci Młodsze

760

277

29.07.19 godz.23.46

7.

Dzieci Młodsze

770

276

13.08.19 godz. 9.57

8.

Dzieci Młodsze

774

276

16.08.19 godz. 8.57

9.

Dzieci Młodsze

782

275

2.09.19 godz. 23.57

10.

Dzieci Młodsze

806

275

28.09.19 godz. 17.38

11.

Dzieci Młodsze

829

274

24.10.19 godz. 11.32

12.

Dzieci Młodsze

926

270

3.02.20 godz. 5.59

13.

Dzieci Młodsze

939

270

18.02.20 godz. 10.32

14.

Dzieci Młodsze

982

268

5.04.20 godz. 10.10

15.

Dzieci Młodsze

564

262

6.12.18 godz. 15.59

16.

Dzieci Młodsze

575

262

28.12.18 godz. 18.26

17.

Dzieci Młodsze

579

262

4.01.19 godz. 15.43

18.

Dzieci Młodsze

590

262

20.01.19 godz. 13.24

19.

Dzieci Młodsze

606

262

31.01.19 godz.15.27

20.

Dzieci Młodsze

611

262

4.02.19 godz. 15.09

21.

Dzieci Młodsze

614

262

9.02.19 godz. 16.54

22.

Dzieci Młodsze

617

262

14.02.19 godz. 13.10

23.

Dzieci Młodsze

627

262

26.02.19 godz. 12.44

24.

Dzieci Młodsze

630

262

4.03.19 godz. 14.48

25.

Dzieci Młodsze

631

262

5.03.19 godz. 15.39

26.

Dzieci Młodsze

633

262

8.03.19 godz.13.26

27.

Dzieci Młodsze

634

262

8.03.19 godz. 16.56

28.

Dzieci Młodsze

637

262

11.03.19 godz. 22.02

29.

Dzieci Młodsze

640

262

13.3.19 godz. 18.59

30.

Dzieci Młodsze

642

262

14.03.19 godz.10.05

31.

Dzieci Młodsze

646

262

19.03.19 godz. 17.27

32.

Dzieci Młodsze

655

262

24.03.19 godz. 17.40

33.

Dzieci Młodsze

662

262

31.03.19 godz. 20.06

34.

Dzieci Młodsze

664

262

1.04.19 godz. 12.27

35.

Dzieci Młodsze

671

262

4.04.19 godz. 14.34

36.

Dzieci Młodsze

673

262

5.04.19 godz. 19.51

37.

Dzieci Starsze

920

271

31.01.20 godz. 15.29

38.

Dzieci Starsze

977

269

14.03.20 godz. 5.22

39.

Dzieci Starsze

1039

266

29.06.20 godz. 7.47

 

 

8 lipca 2020

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 14/2020 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

Harmonogram procesu przyjęć do Żłobka Miejskiego w Chorzowie w procesie rekrutacji pierwszej i kolejnych w roku szkolnym

2020/2021

Czynność

Termin rozpoczęcia

Osoby odpowiedzialne

Termin zakończenia

Powołanie Komisji Weryfikacyjnych

Do 8 lipca 2020

Dyrektor

Do 8 lipca 2020

Drukowanie z systemu list wniosków do poszczególnych grup wiekowych, które są objęte naborem - osobno dla poszczególnych lokalizacji Żłobka

 

 

Nabór uzupełniający – każdorazowo po rezygnacji wnioskodawcy bądź odrzucenia wniosku ze względów formalnych

Pierwsza główna Centrum –      8  lipca 2020

Filia –           22  lipca 2020

 

następne w zależności od potrzeb

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu wydruku listy

Ustalenie listy wniosków do przyjęcia. Ocena wniosków pod względem, liczby uzyskanych punktów, kolejności na liście, oczekiwanej daty przyjęcia dziecka

W dniu wydruku listy

Komisja weryfikacyjna

Do następnego dnia roboczego od wydruku listy

Publikacja list wniosków rozpatrzonych pozytywnie – Tablice ogłoszeń Żłobka oraz strona internetowa - OGŁOSZENIA, zmiana statusu wniosków na PRZYJĘTY

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Rozpoczęcie powiadamiania telefonicznego oraz drogą mailową rodziców o fakcie przyjęcia dziecka do Żłobka oraz o rodzaju i terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do weryfikacji danych oraz prawa do zastosowania preferencji do przyjęcia.

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz wyznaczeni członkowie Komisji zależnie od potrzeb

 Do skutku

Przyjmowanie i weryfikacja zgodności dokumentów z zaznaczonymi we wniosku preferencjami ustalanie terminów spotkań organizacyjnych

Dzień powiadomienia wnioskodawcy

Komisja Weryfikacyjna

 Do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia

Spotkania organizacyjne zostają zawieszone  w okresie stanu epidemii COVID 19. Obowiązuje informacja dla rodzica pisemna oraz kontakt telefoniczny w razie pytań i wątpliwości

Na bieżąco

Dyrektor i zastępca Dyrektora lub członkowie Komisji

Na bieżąco

 

7 lipca 2020

 

Szanowni Państwo.
Rodzice dzieci, przyjętych do naszego żłobka, w latach ubiegłych, które będą uczęszczać do nas nadal, na potrzeby zawarcia umowy o świadczenie usług, zobowiązani są dostarczyć, następujace dokumenty:
- zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców
- zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Chorzowa przyjnajmniej jednego z rodziców oraz dziecka,
Dokumenty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 sierpnia br. i złożyć w placówce, do której jest zapisane dziecko.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

6 lipca 2020

Szanowni Państwo
Żłobek Miejski w Chorzowie informuje, że prace związane z rekrutacją, na miejsca od września br., w obu lokalizacjach żłobka odbędą się w terminach:
8 lipca 2020 - w lokalizacji Pocztowa 3
22 lipca 2020 - w lokalizacji J. Kochanowskiego 18
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

28 maja 2020 

 

Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym o godzinie 10.00 zostało przeprowadzone losowanie mające na celu wyłonienia z grona osób wnioskujących o wznowienie opieki, osób, które będą mogły skorzystać  z opieki, placówki Centrum przy ul. Pocztowej 3, od dnia 1 czerwca br.

Do obsadzenia było 6 wolnych miejsc a wnioskujących o wznowienie opieki - 20 osób.

Losowanie przebiegało pod nadzorem Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie, w obecności Komisji  ds. losowania, w której skład weszli opiekunowie z obu oddziałów - w liczbie 2 osób oraz przedstawiciele rodziców - w liczbie 3 osób.

W losowaniu brali udział  kandydaci wnioskujący o wznowienie opieki, zarówno z oddziału dzieci młodszych w liczbie 5 osób jak i dzieci starszych w liczbie 15 osób.

W drodze losowania wyłoniono podopiecznych:

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 8

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 22

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 27

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 30

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 36

Oddział dzieci starszych -  Nr szafeczki dziecka – 39

Przeprowadzone czynności zostały opisane w formie Protokołu z czynności poprzedzających losowanie kandydatów do wznowienia opieki oraz Protokołu z losowania kandydatów do wznowienia opieki w placówce. Oba dokumenty oraz Regulamin losowania dostępne są, do wglądu, w biurze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

 

 

27 maja 2020

Szanowni Państwo.

Od dnia 1 czerwca zgodnie ze złożonymi przez Państwa deklaracjami uruchamiamy kolejną pulę miejsc w placówkach Żłobka Miejskiego w Chorzowie.

W placówce Centrum przy ul. Pocztowej 3 – osoby, które będą mogły korzystać z opieki żłobka od 1 czerwca br zostaną wyłonione w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się w dniu 28 maja 2020 o godzinie 10.00 w obecności Komisji ds. losowania w, której skład wchodzą 4 osoby - 2 opiekunów oraz 2 przedstawicieli rodziców.

Placówka dysponuje bazą 6 miejsc do rozlosowania pomiędzy 20 kandydatami

Wyniki losowania zostaną opublikowane na stronach internetowych żłobka w dniu 28 maja 2020 około godziny 12.00.

W placówce Filii przy ul. J. Kochanowskiego 18 wszyscy chętni, deklarujący potrzebę wznowienia opieki, zostali do opieki zakwalifikowani, stąd nie ma potrzeby przeprowadzania losowania.

Wszyscy rodzice, którym przyznano bądź zostanie przyznane miejsce od dnia 1 czerwca br są zobligowani do złożenia oświadczenia o pozostawaniu w aktywności zawodowej czyli nie korzystają z urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, z opieki na dziecko związanej z epidemią COVID-19 a ich zakład pracy nie jest objęty przestojem.

 

Z poważaniem Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

20 maja 2020 

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że Rekrutacja główna – na miesiąc wrzesień – będzie przeprowadzona po zakończeniu, przez placówki żłobka, pracy w trybie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Ten sposób funkcjonowania sprawia, że możemy objąć opieką niewielką (w porównaniu do pracy w normalnych warunkach) grupę dzieci. Nie można przewidzieć, na ten moment, jak długo utrzyma się taki stan rzeczy.

O terminie rozpoczęcia rekrutacji poinformujemy zwyczajowo na naszych stronach internetowych.

 

14 maja 2020

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej

Informujemy, że placówki Żłobka Miejskiego w Chorzowie wznawiają swoją działalność, w trudnych warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego, od dnia 18 maja 2020.

W związku z koniecznością dostosowania organizacji pracy i opieki do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, czas pracy żłobka zostaje skrócony. Będzie on czynny, w obu lokalizacjach,  w godzinach od 7.00 do 16.00.

W pierwszym etapie zostaną przyjęte dzieci rodziców deklarujących potrzebę objęcia opieką od 18 maja 2020. Liczba chętnych jest mniejsza od liczby możliwych do uruchomienia miejsc w związku z czym nie przeprowadzono  procedury losowania.

Dzieci zostaną podzielone na mniejsze grupy, w przypisanych im salach opieki, z przyporządkowanym  zespołem opiekunów.

Zmieniają się również zasady przebywania w budynku oraz szatniach placówek. Prosimy ściśle stosować się do instrukcji przekazywanych przez pracowników.

Informujemy, że rodzic może przebywać w budynku wyłącznie w maseczce osłaniającej usta i nos, jest zobowiązany dezynfekować ręce (przy wejściach do budynków przygotowano podajniki łokciowe) oraz bezwzględnie zachowywać odległość 2 metrów od innych osób.

UWAGA w placówce przy Pocztowej zostają przygotowane osobne wejścia dla grupy dzieci młodszych i starszych. Młodsze – Pszczółki – wchodzą  do budynku bocznym wejściem (od strony furtki) a Starsze – Biedronki – wchodzą  jak dotąd głównym wejściem od strony bramy.

Prosimy o dokonywanie pomiaru temperatury dziecka przed wyjściem z domu, ponieważ temperatura ciała powyżej 37 ° C, uniemożliwia jego przyjęcie do placówki (Wytyczne GIS).

Zaplanowana na ten rok PRZERWA WAKACYJNA  z uwagi na przebieg ostatnich miesięcy zostaje ODWOŁANA

Jest to sytuacja szczególna, prosimy więc Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Dla nas wszystkich są to zupełnie nowe warunki.

O kolejnych etapach uruchamiania będziemy informować na bieżąco.

 

Zespół Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

10 maja 2020

 

Szanowni Państwo.
Druki wniosków zostały wysłane na Państwa adresy mailowe. Oprócz "Odebrane" proszę sparawdzać również skrzynkę "SPAM".

 

9 maja 2020

 

Szanowni Państwo

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że ponowne uruchomienie placówek, zostało zaplanowane na poniedziałek 18 maja  2020 br. 

W związku z tym proszę oczekiwać wiadomości email z załączonym formularzem "Wniosku o ponowne objęcie dziecka opieką".

Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 4 maja 2020, w okresie trwającej pandemii COVID-19 i związanego z tym wzmożonego reżimu sanitarnego, żłobek nie może objąć opieką wszystkich osób, które do tej pory były nią objęte. Spoczywa na nas obowiązek wyłonienia grupy najbardziej potrzebujących rodziców, gdzie na podstawie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej wydanych w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, któremu podlegają żłobki, pierwszeństwo we wznowieniu opieki przez żłobek, mają pracownicy systemu ochrony zdrowia i służb mundurowych oraz pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Dla właściwej oceny sytuacji oraz precyzyjnego określenia Państwa aktualnych potrzeb w tym zakresie, prosimy o wypełnienie przesłanego formularza, podpisanie przez oboje rodziców, we wskazanych miejscach oraz odesłanie emailem, skanu dokumentu lub jego dostarczenie bezpośrdnio do biura placówki (Pocztowa 3 lub Kochanowskiego 18 - w zależności od tego gdzie uczęszcza dziecko), w nieprzekraczalnym terminie 12 maja 2020 r., do godziny 10.00 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Wniosku i złożenie podpisów we wszystkich wskazanych miejscach. 

Ze względu na presję czasową, w przypadku, w którym nie złożą Państwo Wniosku o ponowne objęcie opieką we wskazanym terminie, Wasza kandydatura nie będzie brana pod uwagę.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku, w którym liczba chętnych będzie przekraczać liczbę możliwych do uruchomienia miejsc, po wyłonieniu osób posiadających pierwszeństwo, pozostałe wolne miejsca, zostaną obsadzone w drodze losowania. Losowanie odbędzie się dla każdej z placówek osobno, w obecności przedstawicieli opiekunów oraz przedstawicieli rodziców w dniu 14 maja 2020 r. o godzinie 10.00. Część z Państwa otrzyma osobiste zaproszenie do udziału w przedmiotowym losowaniu, z którego zostanie sporządzony i opublikowany na stronie internetowej Żłobka - protokół.

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

6 maja 2020

 

Drodzy Rodzice naszych Podopiecznych

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem, kórego treść publikujemy w linku poniżej. 

 

Wytycznyne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

6 maja 2020

Szanowni Państwo 

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Chorzów (Zarządzenie Nr OR.110.2020 r. z dnia 5 maja 2020 r.) Żłobek Miejski w Chorzowie nie wznowi swojej działalności przed dniem 18 maja 2020

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

  

30 kwietnia 2020

Szanowni Państwo - Rodzice naszych podopiecznych
Dyrekcja Żłobka MIejskiego w Chorzowie zwraca się do Państwa z prośbą o przesłanie, drogą mailową, do dnia 3 maja, na adres stosownie do placówki:
informacji czy Państwa dziecko będzie korzystać z opieki Żłobka, w przypadku jego uruchomienia w najbliższym czasie. W związku z rozmowami telefonicznymi jakie prowadzimy, wiemy, że prezentujecie Państwo różne stanowiska a informacje otrzymane od Państwa pozwolą nam sensownie zaplanować i zorganizować opiekę.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

30 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo
Oczekujemy na decyzję władz miasta dotyczącą daty uruchomienia placówek Żłobka Miejskiego w Chorzowie. Kiedy tylko zapadnie będziemy Państawa informować, również telefonicznie. W związku tym prosimy uzbroić się w cierpliwość.
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

14 kwietnia 2020

 

W związku z anulowaniem Polecenia Wojewody Śląskiego Nr 58/ 2020 z dnia 9 kwietnia 2020 informuję, że zgodnie z Roporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 - Żłobek Miejski w Chorzowie będzie nieczynny do dnia 26 kwietnia 2020

 

10 Kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo
Zgodnie z Poleceniem nr 58/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. Żłobki i Kluby dziecięce pozostają zamknięte do piątku 24 kwietnia 2020.

 

25 marca 2020 

 

Szanowni Państwo
Zgodnie z Poleceniem nr 40/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. Żłobki i Kluby dziecięce są zamknięte do 10 kwietnia 2020 czyli do Swiąt Wielkiej Nocy Nie wadomo jednak czy podany termin jest ostateczny.
 

24 marca 2020

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie ze Statutem Żłobka Miejskiego w Chorzowie rodzice płacą tylko za czas kiedy żłobek jest czynny. Za marzec otrzymacie Państwo faktury z uwzględnieniem czasu do 11 marca 2020. Przesłane zostaną na email a osoby, które wybrały wersję drukowaną, otrzymają zdjęcia na telefon. Opłata administracyjna zostanie naliczona proporcjonalnie.

Beata Klimas - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Chorzowie

17 marca 2020

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z Uchałą nr XIX/313/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat jest planowany wzrost opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzowie, ze 150 zł do 210 zł za miesiąc. do dnia 1 kwietnia 2020. Akt opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 marca br. i wejdzie on w życie 14 dni od daty publikacji.

 

11 marca 2020

 

Szanowni Państwo!
Decyzją Wojewody Śląskiego od jutra tj. od dnia 12 marca 2020, żłobki są nieczynne do odwołania.

O terminie ponownego uruchomienia placówek zostaną Państwo poinformowani.

 

10 marca 2020 

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nrz dnia 10.03.2020 r.

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

651

277

21.03.2019 g. 08:58

 

6 marca 2020

 

Szanowni Państwo

 

20 marca 2020 r (piątek) odbędzie się okresowe szkolenie personelu Żłobka  w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 W związku z tym, w tych dniu placówka będzie czynna w godzinach:

5.30 do 15.30 - Placówka przy ul. Pocztowej

5.30 do 16,00 - Placówka przy ul. Kochanowskiego 18

Dzieci w tym dniu należy odebrać stosownie do godzin otwarcia

Za powstałe z tego tytułu  niedogodności – Przepraszamy

 

 20 luty 2020

 

ŻMF.4231.1. 2018.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.14/2018)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 15 DZIECI MŁODSZE

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

522

262

08.10.2018 12:32

 

 

 

20 grudzień 2019

 

 

 ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej*nr14 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem  1       

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

      516

262

25.09.2018 15:08

 

 

 

18 grudzień 2019

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 13

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

497

262

29.08.2018 12:53

 17 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                    Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji nabór uzupełniający 12

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

495

262

28.08.2018

Godz.18.11

 

 

Placówka FILIA BATORY  Liczba miejsc w ogółem      2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

556

262

27.11.2018

Godz.19.55

2.

 

DZIECI STARSZE

576

262

31.12.2018

Godz .21.42

 

 

9 grudnia 2019

 

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 11 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         3 (maluch +)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

 478

262

30.07.2018 16:28

2.

DZIECI MŁODSZE

 481

262

06.08.2018 13:22

3.

DZIECI MŁODSZE

 482

262

06.08.2018 13:31

 

5 grudzień 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 10  DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

429

262

23.05.2018 11:03

 

 

 

4 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 9 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         8(maluch +)

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

399

262

21.04.2018 10:55

2.

DZIECI STARSZE

415

262

08.05.2018 14:38

3.

DZIECI STARSZE

442

262

07.06.2018 10:21

4.

DZIECI STARSZE

443

262

08.06.2018 14:37

5.

DZIECI STARSZE

447

262

17.06.2018 18:16

6.

DZIECI STARSZE

460

262

06.07.2018 22:12

7.

DZIECI STARSZE

475

262

26.07.2018 10:49

8.

DZIECI STARSZE

479

262

31.07.2018 19:43

 

 

 3 grudzień 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 8 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

376

262

13.03.2018 15:37

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 8 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

     466

262

15.07.2018 22:33

 

7 listopad 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 7 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

368

262

06.03.2018 15:20

2.

DZIECI STARSZE

372

262

09.03.2018 03:23

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 7 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

748

269

11.07.2019 21:11

 

 

28 października 2019

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN WNOSZENIA OPŁAT  Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NW, W ŻŁOBKU MIJA 4.11.2019 TJ. W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK.

DYREKCJA ŻŁOBKAMIEJSKIEGO W CHORZOWIE

 

23 października 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 6  DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

305

262

10.01.2018 23:54

2.

DZIECI STARSZE

349

262

13.02.2018 10:19

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 6 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

773

271

03.04.2019 18:59

2.

DZIECI MŁODSZE

675

271

08.04.2019 14:45

18 października 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr8 18.10.2019

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

518

277

27.09.2018 g. 13:53

2.

Dzieci młodsze

519

277

27.09.2018 g. 13:59

 

 

4 październik 2019

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 5 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         2

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

343

462

09.02.2018 20:29

2.

DZIECI STARSZE

202

277

06.12.2017 09:56

 

 

19 września 2019  

Szanowni Państwo.
W związku z odgórnym zaleceniem, od dnia 19 września 2019, w placówce przy ul. Pocztowej 3, brama wjazdowa będzie zamknięta w godzinach 9.00 do 12.00. W tym czasie prosimy korzystać z wejscia bocznego przy ul. Dworcowej. 

 

10 września 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr7 10.09.2019

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

450

262

21.06.2018 g. 14:28

 

5 wrzesnia 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 6

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     4

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

687

269

6.05.2019 g. 19:23

2.

Dzieci młodsze

783

265

3.09. 2019 g. 10:29

3.

Dzieci młodsze

445

262

14.06.2019 g. 12:10

4.

Dzieci młodsze

446

262

14.06.2019 g. 19:58

 

 

20 sierpnia 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 5

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

444

           262

12.06.2018 g. 13:36

 

13 sierpnia 2019
 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 4

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

670

269

3.04.19 g. 18:59

 

 

12 sierpnia 2019 
 
PRZERWA WAKACYJNA 2020
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w roku 2020 przerwa wakacyjna dla placówek Żłobka Miejskiego w Chorzowie została zapalanowana na okres 3 TYGODNI W TERMINACH:
dla placówki przy Pocztowej 3 od 29.06.2020 do 17.07.2020
dla placówki przy ul. Kochanowskiego 18 od 13.07.2020 do 31.07.2020
 
 
6 sierpnia 2019 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 4 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

348

262

12.02.201 18:31

 
W związku z trwającym remontem w Filii Żłobka Miejskiego w Chorzowie brak jest możliwości publikacji wyników naboru na tablicach ogłoszeń.
 
 
25 czerwca 2019
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 3 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

723

550

14.06.2019 10:17

 
 
12 czerwca 2019
 
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 2 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         4

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

320

262

18.01.2018 16:07

2.

DZIECI STARSZE

327

262

29.01.2018 10:36

3.

DZIECI STARSZE

336

262

04.02.2018 12:55

4.

DZIECI STARSZE

347

262

12.02.2018 13:07

 

 

 

07 czerwca 2019

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 3

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     1

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

601

270

28.01.19 g. 14:03

 
31 maja 2019 
 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 2

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     9

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

411

262

4.05.18 g. 12:52

2.

Dzieci młodsze

414

262

7.05.18 g. 20:52

3.

Dzieci młodsze

424

262

20.05.18 g. 17:59

4.

Dzieci młodsze

427

262

22.05.18 g. 12:51

5.

Dzieci młodsze

428

262

22.05.18 g. 17:04

6.

Dzieci młodsze

432

262

24.05.18 g. 15:11

7.

Dzieci młodsze

433

262

25.05.18 g. 13:40

8.

Dzieci młodsze

437

267

29.05.18 g. 14:40

9.

Dzieci młodsze

439

267

4.06.18 g. 14:17

 
 
30 maja 2019
 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 1 DZIECI MŁODSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         3

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

430

262

23.05.2018 13:03

2.

DZIECI MŁODSZE

438

262

31.05.2018 20:21

3.

DZIECI MŁODSZE

448

261

18.06.2018 19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT                                                                   Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji uzupełniającej* nr 1 DZIECI STARSZE

Placówka   BATORY   Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         11

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

702

262

06.07.2017 09:05

2.

DZIECI STARSZE

33

262

16.09.2017 11:09

3.

DZIECI STARSZE

78

262

26.09.2017 14:22

4.

DZIECI STARSZE

144

262

05.10.2017 12:31

5.

DZIECI STARSZE

118

262

05.10.2017 13:16

6.

DZIECI STARSZE

210

262

10.11.2017 10:18

7.

DZIECI STARSZE

3

262

  16.11.2017 09:04

8.

DZIECI STARSZE

177

262

30.11.2017 20:57

9.

DZIECI STARSZE

305

262

10.01.2018 23:54

10.

DZIECI STARSZE

318

262

17.01.2018 12:47

11.

DZIECI STARSZE

319

262

18.01.2018 12:52

 

 

 

 

 

24 maja 2019

 

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr - 1

Placówka Centrum - Pocztowa 3        Liczba miejsc do obsadzenia ogółem     12

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

307

262

12.01.18 g.12:51

2.

Dzieci młodsze

330

262

29.01.18 g.18:19

3.

Dzieci młodsze

341

262

8.02.18 g.9:27

4.

Dzieci młodsze

380

262

19.03.18 g. 21:05

5.

Dzieci młodsze

385

262

1.04.18 g. 15:46

6.

Dzieci młodsze

386

262

4.04.18 g.15:02

7.

Dzieci młodsze

390

262

10.04.18 g. 9:35

8.

Dzieci młodsze

395

262

13.04.18 g. 15:14

9.

Dzieci młodsze

396

262

13.04.18. g. 22:31

10.

Dzieci młodsze

397

262

16.04.18 g. 21:16

11.

Dzieci młodsze

405

262

24.04.18 g. 20:13

12.

Dzieci młodsze

406

262

25.04.18 g.13:51

 
17 maja 2019

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

                                                                     TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej DZIECI STARSZE

Placówka       BATORY       Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         21 

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI STARSZE

548

271

15.11.2018 14:16

2.

DZIECI STARSZE

587

269

18.01.2019 09:44

3.

DZIECI STARSZE

227

262

08.09.2016 12:17

4.

DZIECI STARSZE

8

262

18.11.2016 11:27

5.

DZIECI STARSZE

289

262

03.01.2017 20:22

6.

DZIECI STARSZE

223

262

04.01.2017 09:30

7.

DZIECI STARSZE

242

262

25.01.2017 22:02

8.

DZIECI STARSZE

122

262

13.02.2017 10:19

9.

DZIECI STARSZE

149

262

07.03.2017 08:56

10.

DZIECI STARSZE

163

262

08.05.2017 10:32

11.

DZIECI STARSZE

15

262

25.05.2017 00:21

12.

DZIECI STARSZE

218

262

 08.06.2017 11:12

13.

DZIECI STARSZE

43

262

04.07.2017 10:17

14.

DZIECI STARSZE

191

262

07.07.2017 19:32

15.

DZIECI STARSZE

157

262

18.08.2017 12:38

16.

DZIECI STARSZE

141

262

18.08.2017 13:22

17.

DZIECI STARSZE

244

262

05.09.2017 12:24

18.

DZIECI STARSZE

256

262

06.09.2017 12:08

19.

DZIECI STARSZE

4

262

06.09.2017 20:01

20.

DZIECI STARSZE

239

262

11.09.2017 07:02

21.

DZIECI STARSZE

131

262

13.09.2017 18:23

 

 

ŻMF.4231.8. 2019.AT.                                                                  Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej DZIECI MŁODSZE

Placówka       BATORY       Liczba miejsc do obsadzenia ogółem         19

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

DZIECI MŁODSZE

262

277

23.12.2017 07:39

2.

DZIECI MŁODSZE

419

277

10.05.2018 08:19

3.

DZIECI MŁODSZE

504

273

03.09.2018 09:31

4.

DZIECI MŁODSZE

510

273

11.09.2018 21:30

5.

DZIECI MŁODSZE

517

273

26.09.2018 09:32

6.

DZIECI MŁODSZE

536

272

29.10.2018 12:40

7.

DZIECI MŁODSZE

565

270

07.12.2018 13:12

8.

DZIECI MŁODSZE

672

266

05.04.2019 10:19

9.

DZIECI MŁODSZE

87

262

07.09.2017 09:23

10.

DZIECI MŁODSZE

286

262

18.09.2017 16:10

11.

DZIECI MŁODSZE

50

262

21.09.2017 13:20

12.

DZIECI MŁODSZE

116

262

10.10.2017 17:50

13.

DZIECI MŁODSZE

75

262

11.10.2017 15:38

14.

DZIECI MŁODSZE

150

262

12.10.2017 13:43

15.

DZIECI MŁODSZE

391

262

10.04.2018 11:37

16.

DZIECI MŁODSZE

401

262

22.04.2018 20:56

17.

DZIECI MŁODSZE

408

262

 01.05.2018 13:47

18.

DZIECI MŁODSZE

410

262

03.05.2018 16:59

19.

DZIECI MŁODSZE

420

262

11.05.2018 13:32

 

 

16 maja 2019

 

ŻM.4231.6. 2019.BK                                                                     Załącznik nr 4 do zasad (Zarz. Dyr.6/2019)

 

 

TABELA NR 2

Lista dzieci przyjętych w procesie rekrutacji głównej/uzupełniającej* nr -

Placówka Centrum Liczba miejsc do obsadzenia ogółem              31

Lp.

Oddział

Nr wniosku

Liczba uzyskanych punktów

Data i godzina złożenia wniosku

1.

Dzieci młodsze

458

290

6.07.18 g.11:37

2.

Dzieci młodsze

49

277

3.08.17 g.17:25

3.

Dzieci młodsze

51

277

3.08.17 g.17:25

4.

Dzieci młodsze

193

277

10.10.17 g. 10:54

5.

Dzieci młodsze

362

277

5.03.18 g. 8:54

6.

Dzieci młodsze

471

275

18.07.18 g.11:05

7.

Dzieci młodsze

501

274

30.08.18 g. 15:43

8.

Dzieci młodsze

528

272

10.10.18 g. 16:36

9.

Dzieci młodsze

537

272

29.10.18. g. 13:35

10.

Dzieci młodsze

538

272

29.10.18 g. 14:14

11.

Dzieci młodsze

540

271

5.11.18 g. 12:43

12.

Dzieci młodsze

578

269

4.01.19 g.12:08

13.

Dzieci młodsze

602

269

29.01.19 g. 11:15

14.

Dzieci młodsze

603

269

29.01.19 g. 11:30

15.

Dzieci młodsze

604

269

30.01.19 g. 10:43

16.

Dzieci młodsze

79

262

21.08.17 g. 10:33

17.

Dzieci młodsze

143

262

11.09.17 g.10:57

18.

Dzieci młodsze

246

262

3.10.17 g.10:59

19.

Dzieci młodsze

220

262

4.10.17 g. 9:13

20.

Dzieci młodsze

99

262

4.10.17 g. 21:00

21.

Dzieci młodsze

77

262

18.10.17 g. 19:22

22.

Dzieci młodsze

204

262

26.10.17 g.12:15

23.

Dzieci młodsze

121

262

26.11.17 g. 11:49

24.

Dzieci młodsze

195

262

5.12.17 g. 17:39

25.

Dzieci młodsze

197

262

5.12.17 g. 23:19

26.

Dzieci młodsze

233

262

13.12.17 g. 18:03

27.

Dzieci młodsze

293

262

4.01.18 g 15:05

28.

Dzieci młodsze

297

262

5.01.18 g. 10:26

29.

Dzieci młodsze

300

262

7.01.18 g. 19:04

30.

Dzieci młodsze

301

262

8.01.18 g. 17:18

31.

Dzieci młodsze

306

262

11.01.18 g.7:57

 

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w naborze na 2019/2020 rok nie powstały wolne miejsca dla przyjęć z zewnątrz w grupie Dzieci starszych.

Wszystkie zwolnione, przez dzieci odchodzące do przedszkoli, miejsca wypełnią podopieczni obecnej grupy młodszej Żłobka. Sytuacja jest spowodowana faktem, iż obie grupy są podone liczebnie a także wynika z faktu, że od czasu wprowadzenia urlopu rodzicielskiego, pod opiekę Żłobka trafiają najczęściej dzieci roczne, które w okresie następnego naboru kwalifikują się już do grupy starszej. 

 
 
16 maja 2019 
 
Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje o rozpoczęciu naboru na rok 2019/2020 w dniu dzisiejszym.
Poniżej przedstawiamy Harmonogram według, którego będą się odbywały prace Komisji Rekrutacyjnych. Jednocześnie Infromujemy, że ogłoszenia dotyczące naboru 2018/2019 zostaną usuniętę z zakładki Ogłoszenia. Dane z usuniętych dokumentów dostępne są do wglądu w Biurze Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ŻŁobka Miejskiego w Chorzowie.
 
 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Chorzowie

 

Harmonogram procesu przyjęć do Żłobka Miejskiego w Chorzowie w procesie rekrutacji pierwszej i kolejnych w roku szkolnym

2019/2020

Czynność

Termin rozpoczęcia

Osoby odpowiedzialne

Termin zakończenia

Powołanie Komisji Weryfikacyjnych

Do 15 maja

Dyrektor

Do 15 maja

Drukowanie z systemu list wniosków do poszczególnych grup wiekowych, które są objęte naborem - osobno dla poszczególnych lokalizacji Żłobka
Nabór uzupełniający – każdorazowo po rezygnacji wnioskodawcy bądź odrzucenia wniosku ze względów formalnych

Pierwsza główna 16 maja 2019,

 

następne w zależności od potrzeb

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu wydruku listy

Ustalenie listy wniosków do przyjęcia. Ocena wniosków pod względem, liczby uzyskanych punktów, kolejności na liście, oczekiwanej daty przyjęcia dziecka

W dniu wydruku listy

Komisja weryfikacyjna

Do następnego dnia roboczego od wydruku listy

Publikacja list wniosków rozpatrzonych pozytywnie – Tablice ogłoszeń Żłobka oraz strona internetowa - OGŁOSZENIA, zmiana statusu wniosków na PRZYJĘTY

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Rozpoczęcie powiadamiania telefonicznego oraz drogą mailową rodziców o fakcie przyjęcia dziecka do Żłobka oraz o rodzaju i terminie dostarczenia dokumentów koniecznych do weryfikacji danych oraz prawa do zastosowania preferencji do przyjęcia.

W dniu ustalenia listy wniosków do przyjęcia

Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz wyznaczeni członkowie Komisji zależnie od potrzeb

 Do skutku

Przyjmowanie i weryfikacja zgodności dokumentów z zaznaczonymi we wniosku preferencjami ustalanie terminów spotkań organizacyjnych

Dzień powiadomienia wnioskodawcy

Komisja Weryfikacyjna

 Do 5 dni roboczych od momentu powiadomienia

Spotkania organizacyjne

Na bieżąco

Dyrektor i zastępca Dyrektora lub członkowie Komisji

Na bieżąco

14 maja 2019 

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Chorzowie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r., w obu placówkach Żłobka, rozpoczynamy proces Rekrutacji na rok 2019/2020.

Wyniki pierwszego, największego, naboru będą opublikowane 17.05.2019 r., na stronie internetowej Żłobka w zakładce OGŁOSZENIA oraz na tablicach informacyjnych w obu lokalizacjach.

Przypominamy, że rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Chorzowie ma charakter ciągły, co oznacza, że trwa cały rok i wszystkie zwalniane miejsca wypełnia się kolejnymi przyjęciami z listy oczekujących na miejsce w Żłobku.

 

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY

SZYBKI KONTAKT - POCZTOWA

SZYBKI KONTAKT - KOCHANOWSKIEGO

strony internetowe katowice
Copyright © 2022 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka Prywatności | Mapa strony
Jesteś naszym 132769 gościem.